Så säker transport som det bara är möjligt

När du hanterar farliga vätskor kan du aldrig vara för vaksam. Jag dubbelkollar ventiler och att luckor är stängda när jag går förbi. Det sätter sig i ryggmärgen tack vare våra regelbundna utbildningar och dagliga säkerhetsrutiner. Eftersom tankbilstransporter är krångliga med många krav från myndigheter och hantering av kundens datasystem krävs stor noggrannhet och då är det tryggt för kunden med en chaufför som är insatt i rutinerna.

Stig Andersson, har kört tankbil för GJ Åkeri i 10 år.

Välutbildade och erfarna chaufförer ger säkra transporter

Att transportera farligt gods ställer höga krav både på utrustning och chaufförer. Det finns en mängd regler och förordningar att ta hänsyn till när man transporterar ADR-klassat gods. Dessutom behöver våra chaufförer ha specifik kunskap om varje enskild produkt.

ADR är ett gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg i Europa. Alla våra chaufförer har gått en grundutbildning i ADR och vart femte år är det dags för en vidareutbildning där nya regler gås igenom. Utbildningen omfattar bl.a. hur klassificerade produkter ska hanteras och hur tankbilarna ska skyltas beroende på vad som finns i tanken. Efter avslutad utbildning får chauffören ett certifikat som han/hon alltid har med sig.

Utöver ADR-utbildningen uppdateras vår personal kontinuerligt i produktkännedom av våra kunder.

Utbildningarna och samarbetet med erfarna kollegor ger våra chaufförer en unik kompetens som innebär att alla transporter kan ske med maximal säkerhet. Säkerhetstänkandet gäller även lastning och lossning. Här är våra chaufförer duktiga på att se hur man kan minimera eventuella olycksrisker.

Miljöklassade bilar? Självklart!

Våra tankbilar rullar på vägarna dygnet runt och vi är måna om att dra vårt strå till stacken när det gäller miljön.

I dag har över 30 tankbilar igång. Samtliga bilar har miljöklass EuroVI (fr.o.m. januari 2013).

Riktlinjer för säkerhet

SQAS (säkerhets- och kvalitetsbedömning för hållbarhet) är ett specialanpassat kvalitetssystem för logistikleverantörer som jobbar mot kemiindustrin. Syftet är att säkerställa minimal risk för övriga trafikanter och andra berörda i samband med transporter. Förutom att följa gällande lagar kräver SQAS att vi arbetar förebyggande med alla säkerhetsfrågor.

Systemet omfattar bland annat kvalitet, säkerhet, skydd, miljö och samhällsansvar för en hållbar framtid.

Ladda ner och läs certifikatet