En ledande transportör av farligt gods

När Gösta startade sitt åkeri 1931 kunde han knappast föreställa sig vad som komma skulle. Gösta transporterade koks och kol, sand, grus och salt med den tidens enkla flakbilar.

Idag är det mycket som ser annorlunda ut. Fordonsparken är en helt annan. Lasten likaså. Men en sak har inte förändrats: Göstas syn på service och betydelsen av nöjda kunder. Det är en inställning vi värnar om och med dagens teknik och organisation har vi alla möjligheter att hålla en hög servicenivå. Målet är att leverera lite mer än vad våra kunder förväntar.

Urban Byström, VD

Nu är vi större

Från och med den 1 maj 2018 ägs Ekbergs Åkeri, PH Tank AB av Gösta Johanssons Åkeri och alla tre bolagen ingår i Kemtrans-koncernen.

Med förenade resurser hoppas vi kunna ge ännu bättre service till alla våra gemensamma kunder.

Chaufförerna är våra ambassadörer

Chaufförerna är vårt ansikte utåt och den viktigaste kontaktvägen mellan oss och mottagarna. Utan dem hade vi inte varit där vi är i dag – en av västra Sveriges ledande transportörer av farligt gods.

Med sin kunskap om och erfarenhet av hantering av farligt gods, är våra chaufförer en garant för att alla transporter sker med maximal säkerhet och enligt alla förordningar.