Bättre flyt med smarta tanktransporter

Smarta tanktransporter är min vardag. Eftersom vi transporterar frätande kemikalier finns det fler säkerhetsaspekter och krav från myndigheter som vi måste ha koll på än om vi hade kört vanligt gods. Många kunder tycker det är skönt att jobba med en chaufför som är insatt i de rutiner och anordningar som gäller vid deras anläggning. Vi kan väga in, lasta och fylla i fraktsedlar på egen hand. Bara en sån sak som att slippa förklara var infarten är varje gång en tankbil kommer är av stort värde.

Kent Nymoen, chaufför hos GJ Åkeri sedan 2004.

ikon_kund

Vem?

Bland våra kunder finns bl.a Nouryon, Kemira, Inovyn, Sibelco, Brenntag och kommuner i hela Sverige.
ikon_vad

Vad?

Klassade vätskor: natronlut, klorvätesyra, väteperoxid och natriumhypoklorit.

Oklassade vätskor: natrumvattenglas och kaliumvattenglas.

ikon_tid

När?

Vi är tillgängliga året om och våra tankbilar rullar dygnet runt.
ikon_var

Vart?

Vi kör tanktransporter i hela Sverige, Danmark och Norge.

Tanktransport för frätande kemikalier

Kemikalietransporter är vår specialitet sedan drygt 90 år. Tanktransporterna går mellan kemiindustrin och deras slutkunder som t.ex. kan vara en pappers- och massaindustri. Kemikalier transporteras också till livs- och läkemedelsproducenter och kommunala reningsverk.

Det handlar framförallt om tanktransport av frätande vätskor som natronlut, klorvätesyra, väteperoxid och natriumhypoklorit.

Två vanliga, oklassade produkter som körs i våra tanktransporter är natrumvattenglas och kaliumvattenglas.

Självklart är du välkommen att kontakta oss om du har andra produkter som lämpar sig för tanktransport.

Vill du veta hur vi jobbar med säkerheten? Läs mer här >>

Optimerade tanktransporter från 2 m³ till 42 ton

Det optimala är naturligtvis att köra med full tank från A till B och tillbaka. Det är det bästa för miljön och något som både vi och våra kunder tjänar på. Men efter många år i branschen vet vi att verkligheten inte alltid ser ut så. Att optimera tanktransporterna handlar om att köra med tomma bilar så sällan som möjligt.

För att lyckas med det krävs god realtidsplanering. Genom att lägga upp smarta rutter och ha koll på var tankbilarna befinner sig och vad de lämpar sig för, kan vi uppdatera rutten direkt till våra chaufförer som är uppkopplade mot våra transportledare.

För ca 40 år sedan satsade vi på specialbyggda tankbilar med fack. Fackindelningen ger oss möjlighet att leverera till flera kunder på samma rutt, även om de vill ha olika kemikalier och olika volymer. Det betyder färre körningar totalt och uppskattas också av kunder som inte behöver lagerhålla stora volymer.

Tryggt med nivåövervakning och leverans

En vanlig lösning är att låta oss ansvara för nivåkontroll av kemikalietankar hos en slutanvändare. Vi ser när det är dags att fylla på, lastar hos leverantören och levererar till slutkunden.

I många fall väljer kunden att utbilda våra chaufförer i sina rutiner så att de kan sköta invägning, lastning och hantering av fraktsedlar på egen hand.

Fördelen med den här typen av helhetslösning är att både leverantör och slutkund kan koncentrera sig på sin produktion utan att behöva bekymra sig för driftstörningar på grund av att en tank går tom.

Tanktömning och transport av miljöfarligt avfall

Inför rengöring, inspektion eller besiktning behöver kemikalietanken tömmas. Eftersom vi känner till säkerhetsrutiner och har tillträde till våra kunder blir det oftast enklare och billigare om vi tömmer tanken.

Vi samarbetar sedan många år med Jordfallet Kemi som sköter själva tömningen av tanken.

I många tillverkningsprocesser bildas restprodukter som måste hanteras som miljöfarligt avfall. Våra chaufförer och tankbilar har de tillstånd som krävs för att transportera sådant avfall till destruktion. Samtidigt ger det oss en möjlighet att skapa vinster både för våra kunder och miljön när vi levererar en produkt och tar med restavfall till destruktion på vägen tillbaka. Det kallar vi win-win.