Tryggare transporter av farligt gods

Att transportera gods från en plats till en annan är inte särskilt svårt. Men att göra det säkert, ekonomiskt och med så lite miljöpåverkan som möjligt kräver kunskap och erfarenhet. Särskilt om vi pratar om transport av farligt gods.

Gösta Johanssons tankbilar har rullat säkert på vägarna i över 90 år med både klassade och oklassade kemikalier i tankarna. Med rätt utrustning och välutbildade chaufförer gör vi transporter av kemikalier så säkra som det överhuvudtaget går.

Hur kan vi hjälpa ditt företag med tryggare transporter av farligt gods?

Läs vidare på hemsidan eller ta kontakt med oss direkt!

Vad vill ni ha hjälp med att transportera?

031-97 95 90     info@gjab.com

Våra tankar om säkerhet

Transport av farligt gods ställer höga krav på utrustning och chaufförer. Det finns en mängd lagar och säkerhetsaspekter som måste följas noggrant. Eftersom vi arbetar efter SQAS:s riktlinjer vet våra kunder att vi alltid har säkerheten i fokus.

Vårt arbete ska också vara säkert med tanke på våra barns framtid. Vi värnar om miljön bland annat genom att köra nya, miljöklassade tankbilar med EURO-6 motorer.

Transport i tankbil och tanktömning

Gösta Johanssons Åkeri är specialiserade på transport av kemikalier som klassas som farligt gods t.ex. natronlut, saltsyra, väteperoxid och natriumhypoklorit. Vi har också tillstånd att transportera farligt restavfall från industrin till destruktion.

Men allt gods vi kör är inte farligt: Vi transporterar även oklassat gods som t.ex. vattenglas. Kontakta oss gärna om du har frågor om vad vi transporterar.

En uppskattad tjänst innebär att vi tar över ansvar för nivåkontroll av kemikalietankar hos en slutanvändare och levererar påfyllning vid behov.